• Hoşgeldiniz
logo

Beykoz Dijital Arşivi ve Kent Belleği Oluşturma Projesi

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ve özellikle uluslararası şirketlerin mağaza zincirleri benzer tüketim alışkanlıklarını tetiklemekte ve farklı coğrafyalarda birbirine tıpatıp benzeyen kültürel alışkanlıkların ve şehir dokularının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu durum zamanla bir tür kimliksizlik haline dönüşmekte, bir başka ifadeyle kendi kültürüne ve değerlerine karşı yabancılaşmaya neden olmaktadır. Bu yabancılaşma “Kent Bellekleri”nin eğitim ve kültür konusunda yapacakları katkı ile ortadan kaldırılabilir. Kadim Beykoz kültürünün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması ile kendi değerlerinden beslenen bir marka kent olarak Beykoz’un, İstanbul kültürüne renk katması amacıyla projeye başlanmıştır.  Beykoz’un kadim kültürünü yaşatmak, marka bir kent olmanın ilk şartını yerine getirerek tarihin başlangıcından günümüze kadar Beykoz’un kentsel gelişiminin kaydını tutmak, Beykoz’a ait değerleri korumak ve gelecek nesillere Beykozlu olma bilincini kazandırmak projenin temel hedefleridir.

Beykoz ile ilgili her türlü materyalin dijital ortamda bir araya getirilmesi ve araştırmacıların erişimine açılması projenin hareket noktasıdır. Proje materyalleri, Beykoz ile ilgili arşiv belgeleri, kitaplar, makaleler, tezler, süreli yayınlar, kartpostallar gibi bilgi kaynaklarından oluşmaktadır.

Kent Belleği: Kentin kuruluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde o kentte yaşamış olan tüm topluluk ve medeniyetlere ait kitap, belge, nesne, obje, anı, bilgi, fotoğraf, ses kaydı vb. kayıt altına alınmış eski ya da yeni tüm materyalleri bünyesinde barındıran yapılardır. Bulundukları kentin hafızası durumunda olan kent bellekleri, sahip oldukları zengin koleksiyonlar ile geçmişe ait bilgiye erişimin yanı sıra geleceğe dair yapılan her türlü kentsel çalışma ve proje için de önem arz etmektedirler.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin de etkisiyle hızla yayılan tek tip insan ve şehir yapısı başta kültür olmak üzere birçok alanda hissedilmektedir. Uzak coğrafyalarda dahi birbirine birebir benzeyen kültürel alışkanlıkların çoğalmaya başlaması bir tür kimliksizlik haline, bir başka deyişle kendi yereline yabancılaşmaya neden olmaktadır. Bu yabancılaşma Kent Belleklerinin eğitim ve kültür konusuna yapacakları katkı ile ortadan kaldırılabilir.

Misyon

Beykoz’un kent Belleğini yaşatmak, marka bir kent olmanın ilk şartını yerine getirerek tarihin başlangıcından günümüze kadar Beykoz’un kentsel gelişiminin kaydını tutmak, Beykoz’a ait değerleri korumak ve gelecek nesillere Beykozlu olma bilincini kazandırmaktır.

Vizyon

Beykoz kültürünün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması ile kendi değerlerinden beslenen bir marka kent olarak İstanbul kültürüne renk katmak projenin vizyonunu oluşturmaktadır. 
Ayrıca yerel, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla işbirliği yapılması, sözlü tarih çalışmalarının yapılması, çeşitli sanat çalışmalarının sergilenmesi, konferans, eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapılması bu projenin vizyonunu oluşturmaktadır.

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü ve Koordinatörü: Dr. Sinan Sümbül

Danışman: Öğr. Gör. Selçuk Aydın

 

 Sosyal Medya