• Hoşgeldiniz
logo

Beykoz ile ilgili arşiv belgeleri, kitaplar, makaleler, tezler, süreli yayınlar, kartpostallar, haritalar gibi bilgi kaynaklarının sayısal kopyaları bu projenin ana koleksiyonunu oluşturmaktadır. Bu bilgi kaynaklarının sayısal kopyalarına erişim imkânı sağlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Projenin bir sonraki adımı fiziki bir mekân olarak Beykoz Kent Belleği ve Müzesinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Beykoz ile ilgili hemen her türlü yayın ve görsel materyali içinde barındıracak daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Beykoz’la ilgili koleksiyonun geliştirilmesi için satın alma ve bağış yöntemi uygulanacaktır.Sosyal Medya