• Hoşgeldiniz
logo

Sevdalısı ve hizmetkârı olduğumuz Beykoz, İstanbul’un Karadeniz’e açılan kapısı ve en mutena ve tarihi semtlerinden biridir. Sahip olduğu eşsiz tabiatıyla birlikte zengin bir geçmişe de sahip olan Beykoz, pek çok tarihi esere ev sahipliği yaparak kültürel zenginliğini insanların hizmetine sunmaktadır.

Bugüne kadar Beykoz ve Beykoz’da bulunan önemli eserlerle ilgili birçok kitap, makale, tez vb. çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. Yapılan çalışmaların içeriğine bakıldığında Beykoz’un hemen her yönden ele alındığı görülmekte ve bu çalışmaların ciddi bir yekûn oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Beykoz ile ilgili tarihi niteliğe sahip pek çok arşiv belgesinin olduğu bilinmektedir. Beykoz ile ilgili farklı türde ve çok sayıdaki yayın, Beykoz hakkında araştırma yapacaklar için erişim ve yararlanma sorununu beraberinde getirmektedir. Biz ilçemizin hafızası durumunda olan bu yayınları aynı zamanda insanlığın bilimsel mirasının bir parçası olarak görmekteyiz. Bu bakımdan Beykoz hakkında yapılan bütün yayınları derleyip bir araya getiren ve “Beykoz Belleği” adı altında faaliyet gösterecek ve Beykoz ile ilgili hemen her türlü yayın ve görseli içinde barındıracak dijital bir arşiv oluşturmayı ve araştırmacıların hizmetine sunmayı uygun gördük. Bu çalışmanın Beykoz hakkında yapılan bütün yayınlardan haberdar olunmasına ve araştırmacıların bu eserlere ulaşmasına yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Bu proje aynı zamanda ileride fiziki bir mekân tahsis ederek oluşturacağımız “Beykoz Kent Belleği ve Müzesi” adı altında faaliyet gösterecek ve Beykoz ile ilgili hemen her türlü yayın ve görseli içinde barındıracak daha kapsamlı bir çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Bu vesile ile Beykoz’a değer katan ve ilçemizin dijital belleğini oluşturan bu projede emeği geçen herkese şahsım ve Beykozlular adına teşekkür ederim.

 

Murat Aydın

Beykoz Belediye Başkanı

 Sosyal Medya